Your address will show here +12 34 56 78

Tengeo Control 

Moderní je mít dům pod kontrolou

 • Text Hover
Celý dům ovládaný jedinou aplikací

Ovládat svůj dům jedinou aplikací je uživatelsky fajn. Ale nejen to! Pouze jediná aplikace zajistí, že se dům chová jako opravdový celek. Málo kdo ví, že jen takto může být opravdu chytrý. Predikce podle předpovědi počasí zajistí minimální energetickou náročnost a bezpečnost, naopak nezvykle rozsáhlé nastavení zajistí maximální přizpůsobení uživateli. Vše je navrženo, aby se chovalo maximálně automaticky a uživatel se nemusel zdržovat častými zásahy do nastavení. V domě jsou použitá tlačítka pro klasické ovládání podle běžných zvyklostí. Tyto funkce nově definují pojem inteligentní dům.
V čem se systém TENGEO control odlišuje od ostatních systémů
Existuje velké množství výrobců, které dokážou ovládat inteligentní dům. Některé z nich zvládnou i regulaci tepelného čerpadla nebo řízení fotovoltaické elektrárny.
Systém pro chytrou domácnost i vytápění
Se systémem TENGEO lze velmi efektivně lze řídit celý dům jako opravdový celek bez kompromisů. Běžný inteligentní dům monitoruje fotovoltaickou elektrárnu i tepelné čerpadlo a jednotné řízení je opravdu základní nebo žádné. To znamená, že uživatel se musí orientovat ve více aplikacích pro ovládání. Některé varianty dodavatelů počítají až se 4 různými systémy pro ovládání (vytápění, světla, rolety v okně a další) TENGEO funguje do velké míry automatizovaně a ten zbytek hravě zvládnete. Nezáleží jestli máte tepelné čerpadlo, osvětlení nebo cokoli jiného. Vše obsahuje plnohodnotný systém, který zvládne uřídit celou vaši domácnosti. 

Snadná rozšířitelnost systému
Kdo někdy stavěl nebo rekonstruoval, zjistil že až po zabydlení zjistíte řadu dalších nedostatků. Mohou to být chybějící venkovní rolety v létě nebo potřeba ovládat osvětlení příjezdové cesty. Systému TENGEO lze kdykoli modulárně rozšířit o další prvky domu, které potřebujete.
Co získáte pořízením systému Tengeo? 

Řízení tepelného čerpadla podle výkonu FVE
Systém monitoruje aktuální přebytky energie a distribuuje je podle nastavených priorit bez přetoků energie. Během toho systém současně vyhodnocuje, zda je dostatek energie pro aktivaci kompresoru tepelného čerpadla. Pokud ano, regulace kompresoru reaguje přímo na výrobu bez časového omezení. Jelikož tepelné čerpadlo spotřebuje pouze třetinu elektrické energie oproti energii získané, ztrojnásobí se tak realizovaná úspora. A to jek na topení, tak i chlazení. Umí běžný systém řídit kompresor podle výkonu fotovoltaické elektrárny?

Řízení domácnosti podle stavu baterie
Při výpadku distribuční sítě, musím snížit spotřebu energie ve chvíli, kdy se baterie vybíjí. Pokud je odpojena distribuční síť, elektrárna vyrábí a vše má klasické funkce. Pokud začne docházet k vybíjení, dojde ke snížení požadovaných teplot, následně k blokaci kompresoru. Při dalším vybíjení k odpojení nepotřebných zásuvek. V nejúspornějším modu dochází k hlídání maximální doby osvětlení a vše funguje velice omezeně. Všechny hodnoty lze uživatelsky přednastavit. Je tato regulace možná pokud vše není v jednotném systému?
 • Text Hover
Tepelné čerpadlo
 • Text Hover
Teplá užitková voda
 • Text Hover
Teploty
 • Text Hover
Fotovoltaika
 • Text Hover
Statistika
 • Text Hover
Vzduchotechnika
 • Text Hover
Počasí
 • Text Hover
Osvětlení
 • Text Hover
Žaluzie
 • Text Hover
Zásuvky
 • Text Hover
Bazén
 • Text Hover
Smart
 • Text Hover
Zabezpečení
 • Text Hover
Vrata
Co když nemám fotovolatickou elektrárnu? Přijdu o výhody systému?
Určitě ne. Uveďme si další příklady:
Pokud vše dokážu řídit a monitorovat, dokážu snížit maximální hodnotu spotřeby a tak snížit paušální poplatky distribučním společnostem.

Řízení podle předpovědi počasí

COP tepelného čerpadla se mění podle venkovní teploty. Proto je mnohem výhodnější topit v denních teplotách, kdy je teplota vyšší. Prakticky to funguje tak, že v nočních hodinách dochází k porovnávání aktuální venkovní teploty s denní předpovědí. Pokud je efektivnější topit později, systém nechá vychladnout místnosti o nastavenou hodnotu. 0,2°C se v komfortu prakticky neprojeví, ale vliv oddálení topení se projeví na spotřebované elektřiny znatelně.